หลักสูตรอบรม Tableau

หลักสูตรปัจจุบันของเรา

Tableau Test Drive (Free)

หากท่านยังไม่มั่นใจว่า Tableau Solution จะสามารถใช้งานในองค์กรของทุกท่านได้ ทางเรามี Tableau Test Drive ที่เป็นการแนะนำซอฟต์แวร์ และคลาส Training เบื้องต้น ให้ทุกท่าน โดยทางเราจัดเป็นประจำทุกๆเดือน

Tableau Desktop Fundamental

หลักสูตรสำหรับ ผู้ใช้งาน Tableau Desktop เบื้องต้น โดยรวมถึง การเชื่อมต่อข้อมูล การสร้าง Visualization เบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่นวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การสร้าง Dashboard และการแชร์ไปยัง Tableau Server

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Tableau Desktop Advanced

หลักสูตรสำหรับ ผู้ใช้งาน Tableau Desktop ขั้นสูง โดยในหลักสูตรจะเน้นการใช้ Filter, Parameter, Set เชิงลึก และ Customize Layout, การเขียน Level of Detail, การสร้าง Advance Visualization

Tableau Prep

หลักสูตรใหม่ล่าสุด https://www.bac.co.th/web/tableau-prep/  เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องจัดการ Data จากแหล่งต่างๆ ให้พร้อม   ใช้งานมากขึ้น

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

Tableau Server for Explorer

หลักสูตรสำหรับ Business User ในการใช้งาน Tableau Server เพื่อการ Explore & Analyze

Tableau Server for Creator

หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน License Tableau Creator ในการใช้งานร่วมกับ Tableau Server

Tableau Server for Administrator

หลักสูตรสำหรับการบริหารและจัดการ Tableau Server และการ Installation / Troubleshooting สำหรับ System Administrator

Effective Dashboard Design

หลักสูตรสำหรับ การออกแบบ Dashboard ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

Effective Data Analytics

หลักสูตรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำ Storytelling

Tableau and Python Workshop

เรียนการใช้งาน Python ร่วมกับโปรแกรม Tableau Desktop, Tableau Server และ Tableau Prep

ติดต่อเรา

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) 

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 2 ยูนิต C
ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์
เขต บางรัก กทม. 10500

โทร: 02-634-3737
อีเมล: contact@bac.co.th

สถานที่ตั้งบริษัท

สอบถามข้อมูล