หน้าแรก

รู้จักกับเรา

previous arrow
next arrow
Slider

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น (BAC) เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้าน BI และ Analytics ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย หลากหลายบริษัท โดยเราได้ส่งมอบ Software ให้บริการเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้พัฒนาระบบงาน รวมถึงการฝึกอบรม การ Support องค์กรต่างๆมามากกว่า 25 ปี

โดยทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย มากกว่า 300 บริษัท ให้ดูแลการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทางบริษัทเราได้รับการยอมรับว่า รูปแบบในการให้บริการนั้นมีความเหมาะสม และ Cost-Effective จากการที่มีรูปแบบในการบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์

ในปี 2021 ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทาง Tableau ให้เป็น Premier Reseller ซึ่งเป็น Partner ระดับสูงสุดในประเทศไทย ในการให้บริการจำหน่ายซอฟต์แวร์ และให้บริการที่ปรึกษาด้านการใช้งานโปรแกรม

สินค้าและบริการของเรา

Software ที่เราจัดจำหน่าย

Tableau Desktop

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยการคลิกไม่กี่คลิก และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรม Tableau Desktop

Tableau Prep

จัดการ Data จากแหล่งต่างๆให้พร้อมใช้งานมากขึ้น ด้วย Tableau Prep

Tableau Server

แชร์ Dashboard แบ่งปันข้อมูล ใช้งานบน Mobile และทำ Governed Data Discovery ด้วย Tableau Server

ทำความรู้จักโปรแกรม Tableau ให้มากขึ้น ได้จากลิงค์นี้

บริการของเรา

Consulting Services

บริการที่ปรึกษาด้านการใช้งานโปรแกรม Tableau ในเชิงการใช้งานทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล

Training Services

บริการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง Tableau Desktop, Tableau Prep และ Tableau Server

Customized Training

นอกเหนือจาก Standard Training Class หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้ข้อมูลของลูกค้า เรามีบริการ Customize หลักสูตรเพื่อใช้งานกับข้อมูลของลูกค้าได้

Tableau Server Expert

เรามีผู้เชี่ยวชาญระดับ Tableau Server Certified Professional และ Tableau Server Certified Associate Architect ในการช่วยวางแผน ประเมินทรัพยากร เพื่อใช้งานในองค์กร

System Integration

นอกเหนือจาก Tableau แล้ว ยังมีบริการ Integrate การใช้งาน Tableau กับ Environment ของลูกค้าด้วย

Data Integration

หากมี Data จากแหล่งต่างๆ ที่ต้องการใช้งานร่วมกับ Tableau เรามีบริการทำ Data Integration เพิ่มเติม

Tableau Blueprint

เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้ง Tableau Server และ Tableau Desktop และสามารถทำให้องค์กรทุกท่านเป็น Data Driven Organization ได้ตาม Methodology ที่ Tableau แนะนำ “Tableau Blueprint”

Tableau Enterprise Adoption

หากต้องการให้องค์กรเป็น Data Driven Organization เรามีบริการและหลักสูตร ในการใช้งาน Tableau สำหรับการใช้งานในองค์กร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น Data Driven Organization

Priority Support

หากต้องการให้ทางเราช่วย Support เชิงลึก หรือต้องการผู้ช่วย และที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบงานภายใน เรามีบริการ Priority Support เพิ่มเติมให้ด้วย

ทำไมต้องใช้บริการกับ BAC

Certified

BAC เป็นบริษัทเดียวที่มี Consultant และ Developer ที่มี Tableau Certification มากที่สุดในประเทศไทย

Success Story

มากกว่า 250 บริษัทชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งภาครัฐ ให้ความไว้วางใจในการบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและสนับสนุนการใช้งานด้าน Data จาก BAC เป็นการตอกย้ำความเป็นมืออาชีพ และ มาตรฐานในการให้บริการของเรา

One-Stop Provider

BAC เสนอรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร One Stop Provider ตั้งแต่ให้คำปรึกษา (Consulting) การพัฒนาโครงการ (Implementation) ไปจนถึง การให้บริการสนับสนุนการใช้งาน (Premium support)

ข่าวสารและบทความล่าสุด