สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการของเรา

ทางบริษัทฯ BAC มีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Tableau Solution ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น

  • จำหน่าย License Tableau
  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษา Tableau (Consulting)
  • พัฒนาระบบงาน (Implementation)
  • บริการหลังการขาย (Support, Premium Support)

โดยทางเราจะมีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certificate จากทาง Tableau ในการให้บริการหลายท่าน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certificate ระดับสูงสุดของ Tableau Partner

ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ ในการแก้ไขปัญหาทั้งทางธุรกิจ และในเชิงเทคนิค ที่ดีที่สุดจากเรา

โดยรายละเอียดของสินค้าและบริการ ที่ทางบริษัทฯ มีไว้บริการ มีดังนี้

Software ที่เราจัดจำหน่าย

Tableau Desktop

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยการคลิกไม่กี่คลิก และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรม Tableau Desktop

Tableau Prep

จัดการ Data จากแหล่งต่างๆให้พร้อมใช้งานมากขึ้น ด้วย Tableau Prep

Tableau Server

แชร์ Dashboard แบ่งปันข้อมูล ใช้งานบน Mobile และทำ Governed Data Discovery ด้วย Tableau Server

ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อ License Tableau กับทาง BAC จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจาก Tableau Standard Support โดย

  • ทาง BAC มี Local Support / Call Center เพื่อสอบถามปัญหาการใช้งานเพิ่มเติม
  • ได้รับส่วนลดสำหรับ Class Training ต่างๆ

บริการของเรา

ทางเรามีบริการหลังการขาย และรับบริการพัฒนาระบบงาน Tableau รวมถึงการทำ Data Integration และ System Integration ที่หลากหลาย จากทีมงานที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับ Certificate จากทาง Tableau โดยทางเรามีบริการในรูปแบบต่างๆดังนี้

Consulting Services

ทางบริษัทมีบริการที่ปรึกษาด้านการใช้งานโปรแกรม Tableau ในเชิงการใช้งานทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล

Training Services

ทางบริษัทมีบริการการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง Tableau Desktop, Tableau Prep และ Tableau Server

Customized Training

นอกเหนือจาก Standard Training Class หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้ข้อมูลของลูกค้า ทางเรามีบริการ Customize หลักสูตรเพื่อใช้งานกับข้อมูลของลูกค้าได้

Tableau Server Expert

ทางบริษัทเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับ Tableau Server Certified Professional และ Tableau Server Certified Associate Architect ในการช่วยวางแผน ประเมินทรัพยากร เพื่อใช้งานในองค์กร

System Integration

นอกเหนือจาก Tableau แล้ว ทางเรายังมีบริการ Integrate การใช้งาน Tableau กับ Environment ของลูกค้าด้วย

Data Integration

หากมี Data จากแหล่งต่างๆ ที่ต้องการใช้งานร่วมกับ Tableau ทางเรามีบริการในการ ทำ Data Integration เพิ่มเติมด้วย

Tableau Blueprint

เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้ง Tableau Server และ Tableau Desktop และสามารถทำให้องค์กรทุกท่านเป็น Data Driven Organization ได้ตาม Methodology ที่ Tableau แนะนำ “Tableau Blueprint”

Tableau Enterprise Adoption

หากต้องการให้องค์กรเป็น Data Driven Organization เรามีบริการและหลักสูตร ในการใช้งาน Tableau สำหรับการใช้งานในองค์กร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น Data Driven Organization

Priority Support

หากต้องการให้ทางเราช่วย Support เชิงลึก หรือต้องการผู้ช่วย และที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบงานภายใน เรามีบริการ Priority Support เพิ่มเติมให้ด้วย

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) 

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 2 ยูนิต C
ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์
เขต บางรัก กทม. 10500

โทร: 02-634-3737
อีเมล: contact@bac.co.th

สถานที่ตั้งบริษัท

สอบถามข้อมูล