สินค้าและบริการ

Software ที่เราจัดจำหน่าย

Tableau Desktop

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยการคลิกไม่กี่คลิก และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรม Tableau Desktop

Tableau Prep

จัดการ Data จากแหล่งต่างๆให้พร้อมใช้งานมากขึ้น ด้วย Tableau Prep

Tableau Server

แชร์ Dashboard แบ่งปันข้อมูล ใช้งานบน Mobile และทำ Governed Data Discovery ด้วย Tableau Server

ทำความรู้จักโปรแกรม Tableau ให้มากขึ้น ได้จากลิงค์นี้

บริการของเรา

Consulting Services

ทางบริษัทมีบริการที่ปรึกษาด้านการใช้งานโปรแกรม Tableau ในเชิงการใช้งานทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล

Training Services

ทางบริษัทมีบริการการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง Tableau Desktop, Tableau Prep และ Tableau Server

Customized Training

นอกเหนือจาก Standard Training Class หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้ข้อมูลของลูกค้า ทางเรามีบริการ Customize หลักสูตรเพื่อใช้งานกับข้อมูลของลูกค้าได้

Tableau Server Expert

ทางบริษัทเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับ Tableau Server Certified Professional และ Tableau Server Certified Associate Architect ในการช่วยวางแผน ประเมินทรัพยากร เพื่อใช้งานในองค์กร

System Integration

นอกเหนือจาก Tableau แล้ว ทางเรายังมีบริการ Integrate การใช้งาน Tableau กับ Environment ของลูกค้าด้วย

Data Integration

หากมี Data จากแหล่งต่างๆ ที่ต้องการใช้งานร่วมกับ Tableau ทางเรามีบริการในการ ทำ Data Integration เพิ่มเติมด้วย

Tableau Blueprint

เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้ง Tableau Server และ Tableau Desktop และสามารถทำให้องค์กรทุกท่านเป็น Data Driven Organization ได้ตาม Methodology ที่ Tableau แนะนำ “Tableau Blueprint”

Tableau Enterprise Adoption

หากต้องการให้องค์กรเป็น Data Driven Organization เรามีบริการและหลักสูตร ในการใช้งาน Tableau สำหรับการใช้งานในองค์กร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น Data Driven Organization

Priority Support

หากต้องการให้ทางเราช่วย Support เชิงลึก หรือต้องการผู้ช่วย และที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบงานภายใน เรามีบริการ Priority Support เพิ่มเติมให้ด้วย