Tableau Software

แนะนำโปรแกรม Tableau

Tableau เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และหาคำตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ Tableau จะเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น รวมถึงผู้ใช้งาน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ

Tableau สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ มาสร้างเป็น Visualization ได้ภายในไม่กี่คลิก และสามารถสร้างเป็น Dashboard ได้ภายในอีกไม่กี่คลิก และสามารถ Share Content ได้อย่างรวดเร็วด้วย Tableau Server

โปรแกรม Tableau เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Graphic, Database และ Human-Computer Interaction จึงทำให้โปรแกรมเป็นมิตรกับทั้งทาง Business User และทาง IT

ภาคธุรกิจกล่าวถึง Tableau ว่าอย่างไร ?

Gartner Research ได้กล่าวไว้ว่า Tableau เป็นหนึ่งในโปรแกรม BI ยุคใหม่ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด โดย Tableau จะได้รับ Rating ด้าน Ability to Execute (ความสามารถในการนำไปใช้งานจริงในองค์กร) และด้าน Vision (วิสัยทัศน์ของโปรแกรม) อยู่ใน Quadrant Leader มาติดกัน 7 ปี

Tableau Desktop เมื่อใช้งานร่วมกับ Tableau Server ก็จะมีความสามารถด้าน Enterprise ในส่วนของการทำ Data Security, Governed Data Discovery เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นหนึ่งใน BI Platform ยอดนิยมมาในช่วง 7 ปีให้หลัง

จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของ Tableau ก็คือการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย และมี Tableau Data Engine (Hyper) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลแบบ In-Memory ที่มีความเร็วสูง ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับจูนฐานข้อมูล ก็สามารถสร้าง Interactive Dashboard ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงได้ด้วยตนเอง

เมื่อมีการใช้งาน Tableau Software ร่วมกับ Public Cloud (Azure, AWS, Google Cloud) เราก็จะได้ Functionality ด้าน Platform เพิ่มขึ้น เช่นเรื่องของ Big Data Processing, Scalability และ Data Platform ทำให้เมื่อใช้งาน Tableau ร่วมกับระบบ Cloud ต่างๆ ก็จะสามารถทำให้ Tableau มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลสูงขึ้น

จุดเด่นของโปรแกรม Tableau

Fast Analytics

เชื่อมต่อกับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การใช้ Tableau ในการ Query ข้อมูลจะไวกว่า ฐานข้อมูลแบบปกติ 10-100 เท่า

Big Data, Any Data

ไม่ว่า Data Source จะอยู่ในรูปแบบไหน เป็น Database เป็น Big Data หรือเป็น Data บน Cloud ก็ตาม Tableau สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด

Update Automatically

ทุกๆการเชื่อมต่อของ Tableau เราสามารถตั้งเวลา Refresh Data ได้อย่างอัตโนมัติ

Ease of Use

Tableau สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม แค่ Drag and Drop ก็เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้ว

Smart Dashboard

รวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง สร้าง Dashboard จากหลายๆ Visualization และทำให้ได้ Insight ของข้อมูลอย่างง่ายดาย

Share in Seconds

สามารถ Publish Dashboard ที่สร้าง เพื่อแสดงผลบนเว็บ บนมือถือ หรือผ่าน Tableau Mobile Application ได้อย่างง่ายดาย

Tableau ไม่ได้เป็นโปรแกรม Desktop ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว แต่ Tableau เองยังมี Platform ที่รองรับการทำงานในระดับ Enterprise อีกด้วย โดยใน Platform ของ Tableau จะเริ่มจากการ Access Data จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมา Prepare ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานมากขึ้น โดยยังสามารถ นำไปสร้างเป็น Dashboard ได้เลย หรือสามารถนำ Data Source เหล่านั้น มาทำ Data Governance Layer เพื่อทำให้ Business User สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ผ่านโปรแกรม Tableau ได้อย่างหลากหลาย และสามารถ Collaborate กับผู้ใช้งาน Tableau คนอื่นๆได้ด้วย

โดย Tableau เองยังสามารถ Customize และมีความ Extensibility ด้วย Plugin ต่างๆ (เช่น Tableau Extension) หรือการใช้งานร่วมกับภาษาในการวิเคราะห์ข้อมูล (Python, R, MATLAB) หรือการเขียน API เพื่อใช้งานร่วมกับ Tableau Platform

และ Tableau ยังสามารถ Consume Data ผ่าน Web Browser, Mobile Device รวมถึง App Tableau ใน iOS และ Android อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าให้ Embed Tableau Dashboard กับเว็บ หรือ Portal อื่นๆ ในลักษณะของ Embedded Analytics ได้อีกด้วย

Use Case การใช้งาน Tableau Software ในองค์กร

Analytical Dashboard

ด้วยความสามารถของเครื่องมือ จึงมีการนำโปรแกรม Tableau ไปใช้สร้าง Dashboard ในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแพร่หลาย โดยการสร้าง Dashboard ด้วยโปรแกรม Tableau มักจะมีการนำมุมมองเชิงวิเคราะห์มาเพิ่มเติมในตัวโปรแกรมด้วยเสมอ ทำให้ Tableau เป็นโปรแกรมยอดนิยมโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ทำ Dashboard ในองค์กร

Data Exploration / Visual Analytics

Tableau เอง มักจะเป็นเครื่องมือที่อยู่ใน Data Science Process ขององค์กรอยู่เสมอๆ เนื่องจาก Tableau สามารถใช้งานได้ง่าย และเป็นหนึ่งในโปรแกรมพื้นฐานที่ Data Scientist / Data Analyst ผู้เชี่ยวชาญ เลือกใช้ในการ Explore Data ใน Data Lake หรือ Data Warehouse เพื่อหา Insight ของข้อมูล เนื่องจากความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย และมี Data Engine ที่รวดเร็ว

Governed Data Discovery

Tableau สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง Data Steward และ Citizen Data Scientist โดยในตัวโปรแกรม จะสามารถควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูลได้ ทำให้มีการใช้งานโปรแกรม Tableau ในลักษณะที่ มีทาง IT หรือ Data Steward เตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้ Business User สามารถใช้งาน Data ชุดต่างๆที่เตรียมไว้ได้โดยง่าย ผลักดันให้เกิด Data Driven Organization ได้ดีขึ้น

โปรแกรมต่างๆในชุด Software Tableau

Tableau Desktop

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยการคลิกไม่กี่คลิก และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรม Tableau Desktop

Tableau Prep

จัดการ Data จากแหล่งต่างๆให้พร้อมใช้งานมากขึ้น ด้วย Tableau Prep

Tableau Server

แชร์ Dashboard แบ่งปันข้อมูล ใช้งานบน Mobile และทำ Governed Data Discovery ด้วย Tableau Server

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) 

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 2 ยูนิต C
ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์
เขต บางรัก กทม. 10500

โทร: 02-634-3737
อีเมล: contact@bac.co.th

สถานที่ตั้งบริษัท

สอบถามข้อมูล