แนะนำการใช้งานฟีเจอร์ Tableau LBLM (Login-Based License Management)

ฟีเจอร์ Login Based License Management (ต่อจากนี้จะย่อเป็น LBLM) เป็นฟีเจอร์ สำหรับการจัดการการ Activate License ของ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder ภายในองค์กร โดยใช้ Tableau Server หรือ Tableau Online ในการช่วยจัดการแบบศูนย์กลาง เพื่อให้การบริหารจัดการ การแจกจ่าย License Tableau Creator ให้ผู้ใช้งานในองค์กรได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ซึ่งโดยปกติแล้ว เวลาผู้ใช้งานต้องการ Activate License Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder นั้น เราจำเป็นต้องใช้ Key ที่ขึ้นต้นด้วย TC (ต่อจากนี้จะเรียกว่า Key TC) ในการ Activate เพื่อใช้งาน

สำหรับองค์กรที่มีการใช้งาน Tableau Creator เป็นจำนวนมาก มักจะพบปัญหาในการแจกจ่าย Key TC หรือ การเปลี่ยนเครื่องที่มีการใช้งาน Tableau Desktop เป็นเครื่องอื่นๆ หรือการจัดการ Key กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน ซึ่งยังเป็นระบบ Manual Process อยู่

ทาง Tableau ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ LBLM เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ Key ในองค์กรโดยใช้แนวคิดที่ว่า “หากผู้ใช้งานสามารถ Login เป็นสิทธิ์ Creator บน Tableau Server หรือ Tableau Online ได้ ผู้ใช้งานก็น่าจะสามารถใช้งาน Tableau Desktop และ Tableau Prep ได้ด้วย” จึงเป็นที่มาของชื่อ Login-Based License Management (LBLM)

โดยการจัดการ License ในลักษณะนี้กล่าวคือ เป็นการให้ Tableau Server หรือ Tableau Online จัดการการ Activate ให้แทนเครื่องของผู้ใช้งาน โดยเมื่อใช้งานฟีเจอร์ LBLM แล้ว ทางผู้ใช้งานจะสามารถ Activate Tableau Desktop และ Tableau Prep ได้จากเมนู Activate by signin in to a server จากหน้าจอของโปรแกรม Desktop

โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก Tableau Server ที่มีการใช้งานอยู่เพื่อ Login และรับสิทธิ์การใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะสามารถใช้งาน Tableau Desktop ได้ตามสิทธิ์ Tableau Creator ที่มีการจัดซื้อไว้ในองค์กร โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Key ที่ขึ้นต้นด้วย TC อีกต่อไป

การจัดการ License แบบ LBLM นั้น มีข้อควรระวังในการ Deployment ข้อหนึ่งคือ ทางลูกค้าจำเป็นต้องให้ Tableau Server สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ของ Tableau (ตาม URL ที่กำหนด) ได้ ซึ่งในองค์กรที่ไม่อนุญาตให้ Tableau Server ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ไปด้วย

สำหรับกรณีของ Tableau Online ซึ่ง Server อยู่บนคลาวด์ซึ่งเป็นบริการของทาง Tableau นั้น จะสามารถใช้งาน LBLM ได้ตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมใดๆ

ทั้งนี้หากมีการใช้งาน LBLM แล้ว สำหรับเครื่อง Client จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับ Tableau Server และ Tableau Online อยู่อย่างตลอด อย่างน้อย 14 วันต่อครั้ง เพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Desktop กับ Tableau Server โดยหากไม่ได้มีการเชื่อมต่อแล้ว License จะถูก Deactivate ออกไป โดยอัตโนมัติ และสิทธิ์การ Activate จะกลับไปยัง Tableau Server / Tableau Online อีกครั้งหนึ่ง

โดยเมื่อลูกค้าซื้อ Tableau Creator (Online) หรือเป็น ลูกค้าใหม่ที่ซื้อ Tableau Server หลังจากวันที่ 1 พ.ย. 2564 จะได้ฟีเจอร์นี้โดยอัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อยเรื่องฟีเจอร์ LBLM

Q: การใช้งานฟีเจอร์ LBLM มีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

A: หากใช้งาน Tableau Server แล้ว Tableau Server ออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ และหาก Environment ของลูกค้า ผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Desktop ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Tableau Server ภายใน 14 วัน License จะถูก Deactivate ออก และการใช้งาน LBLM จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้ Key TC ซ้อนกันในระบบ

Q: หากไม่ต้องการใช้ LBLM เพราะไม่สามารถให้สิทธิ์การ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต จาก Tableau Server ได้ และต้องการ Activate Offline ต้องทำอย่างไร

A: ทางลูกค้าสามารถแจ้งทางฝ่ายขายเพื่อขอเป็น Key TC และ Key TS แบบเดิมได้

Q: ยังไม่ได้มีการติดตั้ง Tableau Server จะสามารถใช้งาน LBLM ได้หรือไม่

A: ไม่ได้

Q: สามารถ Login หลายเครื่องด้วย User เดียวกันเพื่อ Activate ได้หรือไม่

A: ไม่ได้

Q: หากต้องการเปลี่ยนมาใช้ LBLM ต้องทำอย่างไรบ้าง

A: การเปลี่ยน License Tableau Server ที่ใช้งานอยู่มาเป็น License แบบ LBLM จะมีเงื่อนไขในการเปลี่ยน โดยท่านสามารถติดต่อทางฝ่ายขายของทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมได้

Q: ทางบริษัทฯ แนะนำให้ใช้งานเป็น LBLM หรือไม่?

A: โดยทั่วไป หากเป็นองค์กรที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และต้องการจัดการการให้สิทธิ์การใช้ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder จากศูนย์กลาง ทางบริษัทจะแนะนำให้ใช้ LBLM แต่ทั้งนี้ ทางลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมได้