วิธีการเก็บ Log เพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรม Tableau Prep Builder

โดยปกติ การใช้งานโปรแกรม Tableau Prep Builder กับการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย และหลายๆครั้ง เป็นการเชื่อมต่อ Flow หลาย Step ซึ่ง อาจทำให้พบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม จนมี Error Message หรือโปรแกรมหยุดการทำงาน

เมื่อมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Tableau Prep Builder วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาคือ การส่ง Log เพื่อให้ทาง Support ช่วยวิเคราะห์ปัญหา และ แนะนำวิธีแก้ไขปัญหา โดยปกติแล้ว Tableau Prep Builder จะเก็บ Log ไว้ที่ Path

C:\Users\<Username>\Documents\My Tableau Prep Repository\Logs

(กรณีของ mac OS จะอยู่ใน Path /Users/<Username>/Documents/My Tableau Prep Repository)

โดยปกติแล้วใน Folder นี้จะมี Log จำนวนมากมาย หากมีการใช้งาน Tableau Prep Builder อยู่เป็นระยะๆ

Best Practice ในการส่ง Log ให้กับ Support คือ

1. ทำให้ Log Folder อยู่ในสถานะว่างเปล่าโดย “ลบไฟล์ทั้งหมดใน Folder นี้” ให้เป็น Folder ว่างๆเสียก่อน

2. เปิดโปรแกรม Tableau Prep Builder และ ทำพฤติกรรมที่ทำให้เกิด Error (Reproduce Error) เช่นการ ต่อฐานข้อมูล หรือ Run Flow อีกครั้ง

หลังจากนั้น ให้ปิดโปรแกรม Tableau Prep Builder

3. เราจะพบว่าจำนวน Log จะเหลือน้อยลงมาก เหลือเท่าที่ส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา

4. จากนั้นให้ zip / compress ไฟล์ทุกไฟล์ใน Folder นี้เพื่อส่งให้กับทาง BAC Support เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติม

ติดต่อขอรับบริการ Support จากบริษัทฯ ได้ทาง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-634-3737 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30)
อีเมล : BST@bac.co.th