วิธีการเก็บ Log เพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรม Tableau Server

โดยปกติแล้ว การใช้งานโปรแกรม Tableau Server กับระบบต่างๆที่มีความหลากหลาย อาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูล หรือมีปัญหาในการ Integrate กับระบบงานต่างๆ หรือ ใช้งานแล้วเกิดปัญหาต่างๆ เช่นเกิด Error Message หรือ ดู Dashboard แล้วเกิดความผิดพลาดในการแสดงผล วิธีการที่ดีที่สุด คือการเก็บ Log เพื่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญ Tableau Server วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น

โดยปกติแล้ว Tableau Server จะมี Component ต่างๆเยอะมาก ซึ่งการเก็บ Log ของแต่ละโปรแกรมนั้น จะถูกจัดเก็บแยกกันใน Folder ต่างๆ ของเครื่องที่ติดตั้งไว้

โปรแกรม Tableau Server จึงได้มีวิธีในการจัดเก็บ Log แบบ “รวมยอด” ซึ่งวิธีนี้ เราจะเรียกว่าการ ziplogs (เป็นศัพท์เฉพาะของ Tableau Server) โดยการ ziplogs สามารถทำได้ 2 วิธีหลักๆด้วยกัน คือ

การเก็บ Log ผ่านทางหน้าเว็บ

  • ข้อดี คือสามารถทำได้ง่าย แต่จะได้ Log มาประมาณ 80-85% ของ Log ทั้งหมด (ซึ่งเพียงพอต่อการวิเคราะห์ปัญหาโดยทั่วไปแล้ว)
  • ข้อเสีย คือจะไม่ได้ Log ในเชิง System Integration หรือการเชื่อมต่อกับ Component ต่างๆในระดับ OS

การเก็บ Log ผ่านทาง Command Line

  • ข้อดี คือได้ Log ครบถ้วนทุก Component
  • ข้อเสีย คือจำเป็นต้องมี Remote Access (ผ่าน Remote Desktop หรือ Shell) ไปยัง Tableau Server

1. การเก็บ Log ผ่านทางหน้าเว็บ

วิธีจะได้ Log มาประมาณ 80-85% ของ Logs ทั้งหมดของระบบ (จะไม่มี Logs ของ Components เชิงลึก) ซึ่งการเก็บ Log วิธีนี้เหมาะกับปัญหาที่เกี่ยวกับการ Render Dashboard / การ Extract Data / การทำ Subscription / การ Export Data เนื่องจากเป็น Components

วิธีเก็บ Log ผ่านหน้าเว็บ สามารถทำได้โดยการเข้า URL https://<ชื่อเครื่อง Tableau Server>:8850

จากนั้นให้ใช้ Username และ Password (ที่มีสิทธิ์เป็น Administrator ของเครื่องที่ลง Tableau Server ไว้) ไม่ใช่ User ที่ Logon เข้าไปที่ Tableau Server

และเข้าไปยัง Tab MAINTENANCE และ กด Generate Log File Snapshot

จากนั้นให้ใส่เป็น Description และเลือกช่วงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น (โดยปกติเราจะเลือกคร่อมวันที่เกิดปัญหา) โดยหากเลือก 6/23/2021 ถึง 6/24/2021 จะหมายความว่าเราเอา Log วันที่ 6/23/2021 0:00:00 ถึง 6/24/2021 23:59:59

เรายังไม่ต้องเลือก Include Postgres Data (ยกเว้นสงสัยว่าเกิดปัญหาจาก Repository) โดยทางทีม BAC จะแนะนำว่าต้องเลือก หรือไม่ต้องเลือกข้อนี้ โดยวิเคราะห์จากปัญหาเบื้องต้นก่อน

หลังจากนั้น ระบบจะใช้เวลาสักครู่ในการสร้าง Ziplogs ขึ้นมา

จากนั้นให้เรา Download ไฟล์นี้ ส่งมาให้ทาง BAC Support วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

โดยใน Zip Files นี้ก็มีทุกๆ Component ของ Tableau Server

จากนั้นให้ส่งไฟล์นี้เพื่อส่งให้กับทาง BAC Support เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติม

2. การเก็บ Log ผ่าน Command Line

วิธีจะได้ Log มาครบถ้วนทุกไฟล์ และเหมาะกับการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา เชิงลึก เช่นการ Integrate ระบบ ต่างๆแต่จำเป็นต้องมี Remote Access ไปยัง Tableau Server โดยจะต้องพิมพ์คำสั่ง ziplogs ผ่าน Command Line ของ Windows หรือ Linux เพื่อให้โปรแกรมสร้างไฟล์ Logs ให้เรา

วิธีการได้มาซึ่ง Logs ของ Tableau Server วิธีนี้ เราจำเป็นต้อง Remote ไปยัง Tableau Server เสียก่อน

จากนั้น ให้พิมพ์คำสั่ง

tsm maintenance ziplogs -f <filename>.zip

อาทิเช่น

tsm maintenance ziplogs -f for-bac-20210623.zip

หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะเริ่มสร้าง Log ขึ้นมา

หลังจากโปรแกรมสร้าง ziplogs เสร็จ

ไฟล์ก็จะอยู่ใน Path ที่ติดตั้ง Tableau Server ไว้ ใน Path \data\tabsvc\files\log-archives\

ซึ่งวิธีนี้ จะทำให้เราได้ Log มาครบถ้วนทุกไฟล์

จากนั้นให้ส่งไฟล์นี้เพื่อส่งให้กับทาง BAC Support เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติม

Best Practice ในการเก็บ Log ของ Tableau Server เพื่อให้ Support วิเคราะห์ปัญหาได้เร็วขึ้น

ทางเราแนะนำ ให้ทำให้เกิด Error หลายๆครั้ง ในช่วงเวลาสั้นๆ (โดยจำเวลาที่ทำให้เกิด Error ไว้โดยละเอียด) อาทิ

  • ทำให้ Dashboard Error ซ้ำๆ จากการกด Refresh
  • ทำให้ Extract Error ซ้ำๆ จากการ Refresh Extract ให้ Failed ติดๆกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ ใน Log มีการบันทึกข้อผิดพลาดไว้จำนวนเยอะขึ้น ทำให้วิเคราะห์ Log ได้ง่ายยิ่งขึ้น

การส่ง Log มาให้ทางบริษัทฯ

ในการส่ง Log มาให้ผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทฯ ช่วยวิเคราะห์ปัญหา แนะนำให้ใส่ไฟล์ไว้ใน OneDrive / Google Drive แล้วส่งให้ทางบริษัท เนื่องจาก Log Files ส่วนมากจะขนาดค่อนข้างใหญ่

โดยหากต้องการให้ทางบริษัทฯ วิเคราะห์ข้อมูล Log Tableau Server ให้ ให้เตรียมข้อมูลดังนี้ส่งมาให้ทางบริษัทฯ

  • เวลาที่เกิดปัญหาขึ้น (โดยสังเขป)
  • เล่าอาการของปัญหา (โดยละเอียด)
  • Screenshot หน้าจอที่ทำให้เกิดปัญหา
  • ไฟล์ ziplogs

ติดต่อขอรับบริการ Support จากบริษัทฯ / ปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ได้ทาง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-634-3737 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30)
อีเมล : BST@bac.co.th