2022 KU x BAC Data Culture Leadership Bootcamp

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ 2022 Data Culture Leadership Bootcamp เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ข้อมูลให้กับผู้สนใจเส้นทางสาย Data Analytics โดยในโครงการได้มีการจัดประกวดผลงานการออกแบบ Dashboard (Capstone Project) ของน้องๆ นิสิต หลังจบการอบรม โดยมีรางวัลมอบให้กับผู้ที่ชนะจากการประกวดครั้งนี้ด้วย

ในภาพ น้อง ๆ นิสิตเข้ารับรางวัลจากคุณพรรณศิริ อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บิสซิเนสแอพพลิเคชั่น จำกัด